Syvendedags adventister tror at den viktigste av alle kristne bekjennelser er den som gir glede og visshet til Guds venner overalt. Det er sannheten om vår himmelske Far som ble stadfestet til en så ufattelig pris ved hans Sønns liv og død.

 

Gud er ikke slik hans fiender har framstilt ham – vilkårlig, uforsonlig og hard. Gud er like kjærlig og troverdig som sin Sønn, like villig til å tilgi og helbrede. Selv om han er uendelig i majestet og makt, er vår Skaper like fullt en omgjengelig person. Det er ingenting han verdsetter høyere enn tenkende menneskers frihet, verdighet og individualitet.

 

Han ønsker at deres kjærlighet, tro og villighet til å lytte skal være frivillig. Han foretrekker til og med å se på oss som venner, ikke som tjenere. Det er den sannheten som er åpenbart i alle bøkene i Bibelen. Dette er det evige gledesbudskap som vekker tillit og beundring hos alle som er lojale mot Gud i universet.

 

På samme måte som Abraham og Moses – mennesker Gud omtalte som sine fortrolig venner – ønsker Guds venner i dag å tale fordelaktig og sant om vår himmelske Far. Den høyeste anerkjennelse for dem, er ordene Gud sa til Job:

 

”Han har talt sant om meg.”

 

En mer utførlig presentasjon av vår tro finner du her.