Vi ønsker at menigheten vår skal bety noe for lokalsamfunnet. Derfor er vi i gang med å planlegge en rekke tiltak som språkkurs, samtalekafé, lørdagskveldsaktiviteter for ungdom og unge voksne m.m. Vi har også et ADRA lokallag, en lokal arm av hjelpeorganisasjonen vår ADRA Norge.

Akersgaten 74, Oslo, Norway. The building houses the Betel SDA Church and various other facilities in the part formerly used as a sanitarium.
Akersgata 74, Oslo.