Skogli:

http://www.skogli.no/

 

Fredheim:

http://fredheim.org/

 

Den norske Union:

http://www.adventist.no/

 

Ny informasjonsside:

http://www.adventistinfo.no/

 

Sabbatskole-leksehefte:

http://www.bibelstudiet.no

 

SDA-portal (dansk oversikt over nordiske adventist-sider, klikk øverst til venstre «Norske organisasjoner og menigheter» for norske sider!):

http://no.sdaportal.net/

 

Barnesider:

http://www.adventungdom.no/barn/

 

Adventistspeideren i Norge:

http://www.adventungdom.no/speider/

 

Kanal 7 – Radio og TV:

http://www.kanal7.no

 

Norsk Helse- og Avholdsforbund (meld deg inn!):

http://www.norskavholdsforbund.no/

 

Bibelkurs, både per post og på nettet:

http://www.norskbibelinstitutt.no/

 

Norsk Bokforlag:

http://www.norskbokforlag.no/

 

Les en kort bok på nettet! Ellen G. White: Veien til Kristus

http://www.veientilkristus.info/

 

Les en lang bok på nettet! Ellen G. White: Mot Historiens Klimaks

http://www.mothistoriensklimaks.no/

 

Adventsangerne:

http://www.adventsangerne.no/

 

 

Blader og tidsskrifter:

 

Adventnytt (siste utgave!):

http://www.adventnytt.no

 

Adventungdom:

http://www.adventungdom.no/

 

Tidens Tale:

http://www.tidenstale.no

 

Sunnhetsbladet:

http://www.sunnhetsbladet.no

 

 

Skoler på høyere nivå:

 

Mattesonskolen (Mysen):

http://www.mattesonskolen.no

 

Tyrifjord videregående skole (Røyse i Hole kommune):

http://www.tyrifjord.vgs.no/

 

 

Grunnskoler:

 

Mokollen skole (Sandefjord):

http://www.mokollenskole.no/

 

Tyrifjord skole (Røyse i Hole kommune):

http://www.tyrifjord.org/Sider/Hovedside/

 

Østmarka skole (Oslo):

http://www.ostmarka.gs.oslo.no/

 

Rosendal skole (Mjøndalen):

http://80.203.235.36/rosendal/

 

Engesvea skole (Lillehammer):

http://www.adventkirken.no/lillehammer/engesvea.htm

 

Liljedahl skole (Moss):

http://home.online.no/~liljesko/

 

Vatneli skole (Sandnes):

http://www.vatneli.no/

 

Adventkirkens grunnskole i Bergen:

http://www.aks.gs.hl.no/

 

Ekrehagen skole (Tromsø):

http://www.ekrehagen.no/

 

 

Bibelen:

 

Ønsker du å lese Bibelen på nettet:

 

Bibelen.no viser de siste bibeltekstene som er oversatt og utgitt av Det Norske Bibelselskap (2011) – på bokmål, nynorsk og nordsamisk

http://www.bibel.no/

 

Bibelsenteret – her kan du bl.a. laste ned hele Bibelen:

http://www.mf.no/bibel/

 

Hovedorganisasjonen:

www.adventist.org/

 

Bibelstudier:

Offisielle sider for bibelstudiene for voksne:

absg.adventist.org/

 

Sabbath School Network – Lekseplan på mange språk:

www.ssnet.org/

 

Discover Bible (It is written:)

www.iiw.org/discover/

 

Bibleinfo (på norsk her)

www.bibleinfo.com/bibleinfo_default.asp

 

 

Både offisielle og uoffisielle SDA-linker:

Global Mission (Verdensmisjonen):

www.global-mission.org/

 

SDAnet: (uoffisell side med bl.a. diskusjonsforum og mange linker):

www.sdanet.org/

 

SDA-portal – Stor dansk portal for nordiske SDA-sider:

no.sdaportal.net/

 

Adventist News Network:

news.adventist.org/

 

Adventist Youth:

www.adventistyouth.org/

 

Review and Herald:

www.rhpa.org/

 

Adventist Review:

www.adventistreview.com/

 

Adventist Today:

www.atoday.com

 

Adventist World radio:

www.awr.org/

 

World TV:

adventist.tv/

 

Flere media:

www.3abn.org

home.tagnet.org/

www.hopetv.org

www.iiw.org    (It is Written, med Mark Finley)

 

Adventist Book Center:

www.adventistbookcenter.com/

 

Adventist Books:

www.adventistbooks.org/

 

Bibleinfo-Books:

www.bibleinfobooks.com/

 

Pine Knoll Publications – Graham Maxwell:

www.pineknoll.org/adventist/

 

Helse:

www.adventisthealthnw.com/

 

Adventist Volunteer Ministries Network:

www.hesaidgo.net/

 

Adventist Frontier Missions:

www.afmonline.org/

 

The John Hanncock Center:

www.lasierra.edu/centers/hcym/index.html

 

 

Ellen G. White og hennes bøker:

 

The Ellen G. White Estate:

http://www.whiteestate.org/

 

Les Ellen G. Whites bøker på nettet:

www.egwtext.whiteestate.org/readbooks.html

 

Steps to Christ (Veien til Kristus, på norsk her)

www.egwtext.whiteestate.org/sc/sc.html

 

The Desire of Ages (Slektenes Håp):

www.egwtext.whiteestate.org/da/da.html

 

The Great Controversy (Mot Historiens Klimaks, på norsk her):

www.egwtext.whiteestate.org/gc/gc.html

 

EUROPA:

Den Trans-Europeiske Divisjon (TED): www.ted-adventist.org/

 

Euro-Afrika Divisjonen: www.euroafrica.org

 

Sverige: www.adventist.se/

 

Danmark: www.adventist.dk

 

Finland: www.sdafin.org/

 

Færøyene: heima.olivant.fo/~jevdan/

 

Island: www.sda.is/

 

Storbritannia: www.adventist.org.uk/

 

Irland: www.adventist.ie/

 

Tyskland: www.adventisten.de/

 

Latvia: www.adventistu.baznica.lv/

 

Østerrike: www.adventisten.at/

 

Sveits: www.stanet.ch/

 

Nederland: www.adventist.nl/

 

Polen: www.advent.pl/

 

Tsjekkia: www.casd.cz/

 

Slovenia: www.casd.sk/

 

Italia: www.avventisti.it/index.htm

 

Russland: www.adventist.ru/

 

ØVRIGE VERDEN:

Oversikt over alle land:

http://countries.tagnet.org/

 

Oversikt over land ordnet etter divisjon:

http://divisions.tagnet.org/

 

Nord-Amerika Divisjonen (NAD):

nadadventist.org/

www.adventist.info/

Canada: www.sdacc.org/

Mellom-Amerika Divisjonen (IAD): www.interamerica.org/