Du ønskes velkommen til våre gudstjenester som holdes hver lørdag kl. 11:15. Alle er også velkomne til å delta på bibelstudiet før gudstjenesten kl. 10.00.

Betel menighet regnes som en internasjonal eller flerkulturell menighet. Dette vil være merkbart i gudstjenestene gjennom dette kvartalet, hvor Justice Kow Mensah og Michael Brown fra Ghana skal tale hhv. 14. og 28. juli. Den 18. august taler pastor Aytegeb Awoke fra Etiopia. Han kommer til Oslo som gjestetaler i forbindelse med en etiopisk konferanse denne sommeren. Den 1. september er det en ghanesisk gruppe som har gudstjenesten. Sabbaten den 30. juni og igjen 4. august får vi besøk av Simon Martin, som er engasjert av Trans-European Division for arbeid med det flerkulturelle og menighetsplanting i Skandinavia.

 

21. juli

Taler: Guro Edvardsen

Tema for Bibelstudiet: «Apostlenes gjerninger, del 3 av 13. Livet i urkirken.»

28. juli

Taler: Michael Brown

Tema for Bibelstudiet: «Apostlenes gjerninger, del 4 av 13. De første kirkelederne».

4. august

Taler: Simon Martin

Tema for Bibelstudiet: «Apostlenes gjerninger, del 5 av 13. Paulus – omvendelsen».

11. august

Taler: David Havstein

Tema for Bibelstudiet: «Apostlenes gjerninger, del 6 av 13. Peter».

18. august: Potluck!

Taler: Aytegeb Awoke

Tema for Bibelstudiet: «Apostlenes gjerninger, del 7 av 13. Paulus´ første misjonsreise».

MULTIKULTURELL POTLUCK

Hver måned, og da vanligvis hver tredje sabbat i måneden, prøver vi å samles til potluck etter gudstjenesten. Det er kjempeflott om du har anledning til å ta med deg en vegetarisk rett til deling på disse potluckene og da gjerne med smaker fra ditt eget hjemland. Datoene for de multikulturelle potluckene er markert i oversikten over sabbatene.

 

25. august

Taler: U-laget «kick off»

Tema for Bibelstudiet: «Apostlenes gjerninger, del 8 av 13. Apostelmøtet i Jerusalem».

1. september

Taler: Ghanesisk gruppe

Tema for Bibelstudiet: «Apostlenes gjerninger, del 9 av 13. Den andre misjonsreisen».

8. september

Taler: ADRA

Tema for Bibelstudiet: «Apostlenes gjerninger, del 10 av 13. Den tredje misjonsreisen».

FOKUS PÅ ADRA SABBATEN DEN 8. SEPTEMBER

Denne sabbaten får vi besøk av en representant fra ADRA Norge. Dette er også en anledning til å være med i Hjelpeaksjonen. Vær bøssebærer du også og delta i innsamlingsaksjonen!

15. september: Potluck!

Taler: David Havstein

Tema for Bibelstudiet: «Apostlenes gjerninger, del 11 av 13. Arrestert i Jerusalem».

22. september

Taler: Guro Edvardsen. Nattverd.

Tema for Bibelstudiet: «Apostlenes gjerninger, del 12 av 13. Fange i Cæsarea».

29. september HØSTMØTE I BØLER KIRKE

Taler: Paul Birch Petersen.

Denne sabbaten blir det høstmøte i Bøler kirke. Gjestetaleren vil ha tre møter om:

1) Helligdommen – grunnlaget for den første menighets tjeneste,

2) Den hellige Ånds rolle i frelsesplanen, og

3) Forståelsen av Den treenige Gud

HØSTMØTE I BØLER KIRKE SABBATEN DEN 29. SEPTEMBER

Denne sabbaten er det ikke noe program i Betel, for da samles alle Oslo-menighetene til høstmøte i Bøler kirke. Vi får besøk av Paul Birch Petersen, for tiden pastor i Danmark og tidligere teologiprofessor ved Andrews University.

Programmet blir som følger:

Fredag 28. september, kl. 19.30:

Paul Birch Petersen møter med Ungdomslaget og andre interesserte i Herrebadet.

Sabbaten 29. september:

Kl. 10.00 Møte v/Paul Birch Petersen

TEMA: Helligdommen – grunnlaget for den første menighets tjeneste.

Kl. 11.15 Gudstjeneste v/Paul Birch Petersen

TEMA: Den Hellige Ånds rolle i frelsesplanen.

Kl. 13.00 Lunsj (mat og drikke serveres til alle).

Kl. 14.15 Ettermiddagsmøte v/Paul Birch Petersen

TEMA: Forståelsen av den treenige Gud som tjener.

Kl. 15.30 ADRA konsert ved filippinske sangere og Triangelos.

Det blir barnesabbatsskole i klasser og én barnegudstjeneste ved Harald Giesebrecht og hans medhjelpere. Kollekten under gudstjenesten og ADRA konserten går til ADRA Norge.

 

17. november Potluck.

Taler: Willy Aronsen. Dialogmøte med Willy Aronsen etter potluck.
Tema: Menighetsmisjonen og det flerkulturelle arbeidet.

Willy Aronsen er misjonsleder i Adventistkirken i Norge.
http://www.adventist.no/Adventist/Hjem/Nyheter/2017/Mai-2017/Willy-Aronsen-ny-misjonsleder-i-Adventistkirken#.Wyf8j6czZPZ

Du finner lekseheftet for bibelstudiet på sabbatsskolen tredje kvartal her:
http://bibelstudiet.no/2018/3

Temaet for Bibelstudiet hver sabbat i tredje kvartal står i gudstjenesteoversikten.

Oversikt videre fremover:

3. kvartal 2018: «Apostlenes gjerninger»
4. kvartal 2018: «Enhet i Kristus»
1. kvartal 2019: «Johannes’ Åpenbaring»
2. kvartal 2019: «Familien»
3. kvartal 2019: «Tjenende forkynnelse»
4. kvartal 2019: «Esra og Nehemja»

 

Oversikt for 2018- 2022 finnes på engelsk her:
https://www.absg.adventist.org/scope-and-sequence

Det er gudstjeneste i Adventkirken Betel hver lørdag kl. 11.15. Men først er det Bibelstudium (sabbatsskole) kl. 10.00- 11.00.  Vi går direkte til klassene uten fellesåpning.

Hvis du går i en klasse for voksne, kan du forberede deg ved å lese ‘leksen’ for voksne her. Vi studerer i flere forskjellige klasser, både for barn og voksne:

* Barnesabbatsskoleklasser i 1. etg.

* Ungdomsklasse

* Voksenklasse i Kirkesalen.

* Two classes in English, in the room over the Sanctuary, next to the gallery, following the quarterly, and the other one, not following the quaterly, in Kurbadet/Herrebadet (more info in the right column)

* Ghanesisk klasse på det gamle pastorkontoret ved siden av inngangsdøren.


Bibelstudiet 3. kvartal 2018 er ”Apostlenes gjerninger”

Du finner lekseheftet for bibelstudiet på sabbatsskolen tredje kvartal her:
http://bibelstudiet.no/2018/3

Informasjon om temaet for bibelstudiet hver sabbat finnes under «Gudstjeneste«. Du finner lekseheftet for kvartalet på lenken i avsnittet rett over dette, alternativt på denne lenken.

Oversikt over emnene for bibelstudiet hvert kvartal i årene 2018- 2022 finnes her, på engelsk.

Den engelske leksen (og mange andre språk) finnes både på www.ssnet.org og på absg.adventist.org.

Det finnes også en Collegeutgave på engelsk. Den kan du laste ned her: cqbiblestudy.org.

The Ethiopian Group is meeting in Betel every Sabbath at 2 PM– 4 PM. Contact Molalign Hailu for more information, telephone 91110106 or e-mail.

International Sabbath School program at 0900-1000 is held in the main sanctuary every first and third Sabbath of the month.

Adventist Youth program sponsored by the Filipino group is held in any available place in the church at 1400-1600 every first and third Sabbath of the month.

For more information on both of the above, please contact Billy Roman 40984667.

You can find the quarterly and the current lesson in English here or here.


Following the quarterly, the third quarter of 2018 our Bible study is: The Book of Acts.


The Bible study can also be found 
here in English.

For lots of other languages, click here.

Overview of quarterly topics 2018- 2022 can be found here.

You will find links to the Bible study every week in English by choosing ”English” on the menu on the left.

English speaking Sabbath School following the quarterly in the room over the Sanctuary, next to the gallery.

There is also an English Sabbath School class not following the quarterly, by Ms Lillian Correa, in «Herrebadet», entrance from the street, next to the church entrance.  If you have any questions or comments regarding this class, please write to Ms Lillian Correa. Everybody is welcome!

Sabias que puedes cargar gratis la leccion Sabatica directamente de Internet. Esta es la direccion :

www.absg.adventist.org/Languages.htm

Listen to this week’s Voice of Hope broadcast in English or Spanish on the AR website
. This is just one of the many new features in AR On The Air. You’ll find audio and video streams to several Adventist stations.

Hver lørdag kl. 10.00– 11.00 er det sabbatsskole i Betel for både store og små. For de store kan du lese mer her. For de små er det barnesabbatsskole, bak garderoben i første etasje. Nedenfor kan du lese hva som skjer i barnesabbatsskolen, for alle barn fra 0 til 14 år.

Har du lyst til å gjøre en forskjell for barna i Betel? Vi søker etter nye sabbatskolelærere som har evne til å se barn og formidle historier. Barna er i alderen 0-9 år. Du kan starte etter påske. Du får opplæring og blir med i sabbatskoleteamet. Ta kontakt om du er nysgjerrig på dette! Hilsen Melinda Jørgensen, telefon 922 58 557 e-post melindajorgensen@hotmail.com

Vi gleder oss til å se alle barna i barnesabbatsskolen! Det som er fint med Grace Link, sabbatsskolemateriellet vårt, er at det er helt greit, og fint å komme, selv om barna ikke har gjort/lest opplegget igjennom uka. Den nye historien blir alltid presentert først på sabbatsskolen, og fordypningen kan skje hjemme. Håper alle føler seg hjertelig velkommen!

 

We are looking forward to see all the kids in Sabbath School! What is good with Grace Link, our Sabbath School material, is that it is ok, and good to come, even if you haven’t read the lesson during week. The new story will always be presented first at Sabbath School, and you can go in depth at home. We hope that everybody will feel very welcomed!

Hvis du vil lese mer om hvor gjennomtenkt og godt GraceLink (barnesabbatsskolemateriellet) er bygd opp kan du besøke dette nettstedet. Vær oppmerksom på at Norge ikke er i samme syklus som USA slik at det vil være en annen lekse som gjelder her enn i USA.: http://www.gracelink.net/

If you want to read more about how good and thought through Grace Link is; be aware that we have another cycle in Norway, and the lessons will not be the same as in USA.:
http://www.gracelink.net/

Økonomi

Barnesabbatsskolen trenger din støtte! Dere vet alle, siden dere er foreldre, at det koster penger å ha barn. Barnesabbatskolens kvalitet og tilbud avhenger også av din støtte. Menighetens kontonummer er: 7023.09.51754. Når du støtter barnesabbatskolen, skriver du det på giroen.

We need your financial support for our children! I think you all know since you have children yourself that it costs money. The quality and what we can offer the children is dependent on your support. The bank account number for our church is: 7023.09.51754. You have to specify on the blanket that your gift is meant for the children.

Du kan laste ned den nyeste møteplanen for Østnorsk distrikt her (PDF-fil).

Aktivitetskalenderen for Den norske union ligger på nettet.

Servicio Sabatico en Espanol. Los primeros dos sabados de cada mes a las dos de la tarde 14.00. Favor contactar al pastor Jorge Alberto Bastos Orozco al tlf. 926 65 198 para mas detalles e información.

Du finner en del andre aktiviteter i menigheten, blant annet fredagskveldsmøter.

Hva er sabbat?

Adventister tror det følger velsignelser med å holde hellig ikke bare en dag av sju, men den dagen Gud selv har gjort hellig. Menneskehetens 10 mest grunnleggende leveregler, de ti bud, gir et klart påbud om å holde sabbaten.

”Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. 10Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. 11For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig” (2 Mosebok 20:8-11).

Som alle andre bud er hviledagsbudet gitt for å hjelpe mennesker til et godt liv. Det erfarer adventister over hele verden hver eneste uke. Du må gjerne dele gledene og velsignelsene med oss. Velsignelsene blir jo bare større når vi deler dem. Gjør et forsøk og kjenn hvor deilig det er å holde sabbat.