26.08. Ungdomslaget. Kick-off.

30.09. Høstmøte i Bøler kirke. Daniel Pel. Fellesbespisning og heldagsmøte.

26.08. «Paulus’ brev til Galaterne, del 9 av 14, Paulus’ sjelesørgeriske appell.».

02.09. «Paulus’ brev til Galaterne, del 10 av 14, De to paktene.».

09.09. «Paulus’ brev til Galaterne, del 11 av 14, Frihet i Kristus.».

16.09. «Paulus’ brev til Galaterne, del 12 av 14, Livet i Ånden.».

23.09. «Paulus’ brev til Galaterne, del 13 av 14, Evangeliet og menigheten.».

30.09. «Paulus’ brev til Galaterne, del 14 av 14, Stolt av korset.».

Videre fremover:

4. kvartal 2017: «Paulus’ brev til Romerne»
1. kvartal 2018: «Forvaltning»
2. kvartal 2018: «Forberedelser til endetiden».
3. kvartal 2018: «Apostlenes gjerninger».

Det er gudstjeneste i Adventkirken Betel hver lørdag kl. 11.15. Men først er det Bibelstudium (sabbatsskole) kl. 10.00- 11.00. Det er nå ikke lenger fellesåpning, pga for lavt fremmøte til dette. Vi går altså direkte til klassene. 

Hvis du går i en klasse for voksne, kan du forberede deg ved å lese ‘leksen’ for voksne her. Vi studerer i flere forskjellige klasser, både for barn og voksne:

* Barnesabbatsskoleklasser i 1. etg.

* Ungdomsklasse i Herrebadet.

* Voksenklasse i Kirkesalen.

* Two classes in English, in the main Sanctuary and in the parent’s room next to the Sanctuary (entrance right ahead from the stairs) (read more to the right on this page).

* Ghanesisk klasse på det gamle pastorkontoret ved siden av inngangsdøren.


Bibelstudiet 3. kvartal 2017 er ”Paulus brev til Galaterne”

Informasjon om bibelstudiet hver sabbat finnes i gudstjenesteoversikten og med lenker til leksen på engelsk i gudstjenesteoversikten på den engelske nettsiden. Du finner lekseheftet for kvartalet på lenken i avsnittet rett over dette.

Oversikt over emnene for bibelstudiet hvert kvartal i årene 2013- 2019 finnes her, på engelsk.

Den engelske leksen (og mange andre språk) finnes både på www.ssnet.org og på absg.adventist.org.

Det finnes også en Collegeutgave på engelsk. Den kan du laste ned her: cqbiblestudy.org.

The Ethiopian Group is meeting in Betel every Sabbath at 2 PM– 4 PM. Contact Molalign Hailu for more information, telephone 91110106 or e-mail.

International Sabbath School program at 0900-1000 is held in the main sanctuary every first and third Sabbath of the month.

Adventist Youth program sponsored by the Filipino group is held in any available place in the church at 1400-1600 every first and third Sabbath of the month.

For more information on both of the above, please contact Billy Roman 40984667.

English speaking Sabbath School in the room over the Sanctuary, next to the gallery.

You can find the quarterly and the current lesson in English here or here.

Following the quarterly, the third quarter of 2017 our Bible study is: Paul’s letter to the Galatians

The Bible study can also found here in English.

The Bible study can also found here in English.

For lots of other languages, click here.

Overview of past and future quarterly topics 2013- 2019 can be found here.

You will find links to the Bible study every week in English by choosing ”English” on the menu on the left.

There is also an English Sabbath School class not following the quarterly. On 4th June 2016, Ms Lillian Correa’s Sabbath school class began a new study on the topic of Sexuality in the Bible.

This Sabbath School class begins at 10:00 a.m. in the parent’s room behind the Sanctuary (entrance right ahead from top of the stairs). If you have any questions or comments regarding this class, please write to Lillian Correa. All are welcome.

Sabias que puedes cargar gratis la leccion Sabatica directamente de Internet. Esta es la direccion :

www.absg.adventist.org/Languages.htm

Listen to this week’s Voice of Hope broadcast in English or Spanish on the AR website
. This is just one of the many new features in AR On The Air. You’ll find audio and video streams to several Adventist stations.

Hver lørdag kl. 10.00– 11.00 er det sabbatsskole i Betel for både store og små. For de store kan du lese mer her. For de små er det barnesabbatsskole, bak garderoben i første etasje. Nedenfor kan du lese hva som skjer i barnesabbatsskolen, for alle barn fra 0 til 14 år.

Ny info januar 2016: Har du lyst til å gjøre en forskjell for barna i Betel? Vi søker etter nye sabbatskolelærere som har evne til å se barn og formidle historier. Barna er i alderen 0-9 år. Du kan starte etter påske. Du får opplæring og blir med i sabbatskoleteamet. Ta kontakt om du er nysgjerrig på dette! Hilsen Melinda Jørgensen, telefon 922 58 557 e-post melindajorgensen@hotmail.com

Vi gleder oss til å se alle barna i barnesabbatsskolen! Det som er fint med Grace Link, sabbatsskolemateriellet vårt, er at det er helt greit, og fint å komme, selv om barna ikke har gjort/lest opplegget igjennom uka. Den nye historien blir alltid presentert først på sabbatsskolen, og fordypningen kan skje hjemme. Håper alle føler seg hjertelig velkommen!

 

We are looking forward to see all the kids in Sabbath School! What is good with Grace Link, our Sabbath School material, is that it is ok, and good to come, even if you haven’t read the lesson during week. The new story will always be presented first at Sabbath School, and you can go in depth at home. We hope that everybody will feel very welcomed!

Hvis du vil lese mer om hvor gjennomtenkt og godt GraceLink (barnesabbatsskolemateriellet) er bygd opp kan du besøke dette nettstedet. Vær oppmerksom på at Norge ikke er i samme syklus som USA slik at det vil være en annen lekse som gjelder her enn i USA.: http://www.gracelink.net/

If you want to read more about how good and thought through Grace Link is; be aware that we have another cycle in Norway, and the lessons will not be the same as in USA.:
http://www.gracelink.net/

Økonomi

Barnesabbatsskolen trenger din støtte! Dere vet alle, siden dere er foreldre, at det koster penger å ha barn. Barnesabbatskolens kvalitet og tilbud avhenger også av din støtte. Menighetens kontonummer er: 7023.09.51754. Når du støtter barnesabbatskolen, skriver du det på giroen.

We need your financial support for our children! I think you all know since you have children yourself that it costs money. The quality and what we can offer the children is dependent on your support. The bank account number for our church is: 7023.09.51754. You have to specify on the blanket that your gift is meant for the children.

Du kan laste ned den nyeste møteplanen for Østnorsk distrikt her (PDF-fil).

Aktivitetskalenderen for Den norske union ligger på nettet.

Servicio Sabatico en Espanol. Los primeros dos sabados de cada mes a las dos de la tarde 14.00. Favor contactar al pastor Jorge Alberto Bastos Orozco al tlf. 926 65 198 para mas detalles e información.

Du finner en del andre aktiviteter i menigheten, blant annet fredagskveldsmøter.

Hva er sabbat?

Adventister tror det følger velsignelser med å holde hellig ikke bare en dag av sju, men den dagen Guds selv har gjort hellig. Menneskehetens 10 mest grunnleggende leveregler, de ti bud, gir et klart påbud om å holde sabbaten.

”Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. 10Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. 11For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig” (2 Mosebok 20:8-11).

Som alle andre bud er hviledagsbudet gitt for å hjelpe mennesker til et godt liv. Det erfarer adventister over hele verden hver eneste uke. Du må gjerne dele gledene og velsignelsene med oss. Velsignelsene blir jo bare større når vi deler dem. Gjør et forsøk og kjenn hvor deilig det er å holde sabbat.