Velkommen til gudstjeneste!

Vi møtes hver lørdag (sabbat) kl.11.15, og alle er også velkomne til å delta på bibelstudiet kl. 10.00.

Gudstjenesten er et fellesskap hvor Gud møter sine venner på jorden. Den er en feiring av at vi er skapt, at vi kommer fra en Gud som vil ha oss. Vårt ønske og mål med gudstjenesten er å tjene Gud og gi Ham anerkjennelse for den Han er, hva Han gjør og har gjort.

Vi følger ingen fast liturgi, og gudstjenesten har en relativt fri form. Vi synger sammen, leser dagens bibeltekst og ber. Barna får en egen fortelling, før de minste barna løper av gårde til aktiviteter, og dagens tale starter. Kollekten er frivillig og går til menighetens utgifter og andre formål. Betel menighet er en flerkulturell menighet, og dette er synlig ved mange av våre gudstjenester.

I tillegg til ordinære gudstjenester har vi også barne- og familiegudstjenester, ungdomsgudstjenester, skole-, speider- og andre spesielle gudstjenester. Nattverd feires om lag fire ganger i året og er åpen for alle.

Tro Betel Kirke akersgata