26. mai

Taler: David Havstein (nattverd)

Tema for Bibelstudiet: Tilbe skaperen

 

2. juni

Taler: Michael Brown

Tema for Bibelstudiet: Endetidens bedrag

 

9. juni

Taler: David Havstein

Tema for Bibelstudiet: Amerika og Babylon.

ØND Årsmøte på TVS hele dagen.

 

16. juni  Potluck! Ta med mat for deg og din familie – og litt ekstra.

Taler: Anders Taraldset. «Jesu råd til Laodikea-menigheten».

Tema for Bibelstudiet: Guds segl eller dyrets merke?

 

23. juni

Taler: David Havstein

Tema for Bibelstudiet: Babylon og Harmageddon

 

30. juni

Taler: Simon Martin

Tema for Bibelstudiet: Herrens gjenkomst

 

 

 

 

 

07.07. David Havstein.

14.07. Justice Mensah.

21.07. Gudstjeneste.

28.07. Michael Brown.

04.08. Simon Martin.

11.08. David Havstein.

18.08. Aytegeb Awoke (oversettelse fra amharisk til norsk fra talerstolen). Potluck.

25.08. Ungdomslaget i Oslo. «Kick off».

01.09. Gudstjeneste.

08.09. ADRA. Hjelpeaksjon – fellesutrykning.

15.09. Sanggudstjeneste. Per og Monica de Lange. Potluck.

22.09. David Havstein. Nattverd.

29.09. Høstmøte Bøler kirke. Paul Birch Petersen.

17.11. Dialogmøte med Willy Aronsen etter lunsj.
Tema: Menighetsmisjonen og det flerkulturelle arbeidet.

Du finner lekseheftet for bibelstudiet på sabbatsskolen andre kvartal her:
http://bibelstudiet.no/2018/2

26.05. Bibelstudium: «Forberedelse til endetiden, del 8 av 13. Tilbe skaperen».

02.06. Bibelstudium: «Forberedelse til endetiden, del 9 av 13. Endetidens bedrag».

09.06. Bibelstudium: «Forberedelse til endetiden, del 10 av 13. Amerika og Babylon».

16.06. Bibelstudium: «Forberedelse til endetiden, del 11 av 13. Guds segl eller dyrets merke?».

23.06. Bibelstudium: «Forberedelse til endetiden, del 12 av 13. Babylon og Harmageddon».

30.06. Bibelstudium: «Forberedelse til endetiden, del 13 av 13. Herrens gjenkomst».

07.07. Bibelstudium: «Apostlenes gjerninger, del 1 av 13. Dere skal være mine vitner».

14.07.
 Bibelstudium: «Apostlenes gjerninger, del 2 av 13. Pinse».

Oversikt videre fremover:

2. kvartal 2018: «Forberedelse til endetiden».
3. kvartal 2018: «Apostlenes gjerninger».
4. kvartal 2018: «Enhet i Kristus».
1. kvartal 2019: «Johannes’ Åpenbaring»
2. kvartal 2019: «Familien».

 

Oversikt for 2018- 2022 finnes på engelsk her:
https://www.absg.adventist.org/scope-and-sequence

Det er gudstjeneste i Adventkirken Betel hver lørdag kl. 11.15. Men først er det Bibelstudium (sabbatsskole) kl. 10.00- 11.00.  Vi går direkte til klassene uten fellesåpning.

Hvis du går i en klasse for voksne, kan du forberede deg ved å lese ‘leksen’ for voksne her. Vi studerer i flere forskjellige klasser, både for barn og voksne:

* Barnesabbatsskoleklasser i 1. etg.

* Ungdomsklasse

* Voksenklasse i Kirkesalen.

* Two classes in English, in the room over the Sanctuary, next to the gallery, following the quarterly, and the other one, not following the quaterly, in Kurbadet/Herrebadet (more info in the right column)

* Ghanesisk klasse på det gamle pastorkontoret ved siden av inngangsdøren.


Bibelstudiet 2. kvartal 2018 er ”Forberedelse til endetiden”

Informasjon om bibelstudiet hver sabbat finnes under «Bibelstudium«. Du finner lekseheftet for kvartalet på lenken i avsnittet rett over dette, alternativt på denne lenken.

Oversikt over emnene for bibelstudiet hvert kvartal i årene 2018- 2022 finnes her, på engelsk.

Den engelske leksen (og mange andre språk) finnes både på www.ssnet.org og på absg.adventist.org.

Det finnes også en Collegeutgave på engelsk. Den kan du laste ned her: cqbiblestudy.org.

The Ethiopian Group is meeting in Betel every Sabbath at 2 PM– 4 PM. Contact Molalign Hailu for more information, telephone 91110106 or e-mail.

International Sabbath School program at 0900-1000 is held in the main sanctuary every first and third Sabbath of the month.

Adventist Youth program sponsored by the Filipino group is held in any available place in the church at 1400-1600 every first and third Sabbath of the month.

For more information on both of the above, please contact Billy Roman 40984667.

You can find the quarterly and the current lesson in English here or here.


Following the quarterly, the second quarter of 2018 our Bible study is: Preperation for the End times.


The Bible study can also be found 
here in English.

For lots of other languages, click here.

Overview of quarterly topics 2018- 2022 can be found here.

You will find links to the Bible study every week in English by choosing ”English” on the menu on the left.

English speaking Sabbath School following the quarterly in the room over the Sanctuary, next to the gallery.

There is also an English Sabbath School class not following the quarterly, by Ms Lillian Correa, in «Herrebadet», entrance from the street, next to the church entrance.  If you have any questions or comments regarding this class, please write to Ms Lillian Correa. Everybody is welcome!

Sabias que puedes cargar gratis la leccion Sabatica directamente de Internet. Esta es la direccion :

www.absg.adventist.org/Languages.htm

Listen to this week’s Voice of Hope broadcast in English or Spanish on the AR website
. This is just one of the many new features in AR On The Air. You’ll find audio and video streams to several Adventist stations.

Hver lørdag kl. 10.00– 11.00 er det sabbatsskole i Betel for både store og små. For de store kan du lese mer her. For de små er det barnesabbatsskole, bak garderoben i første etasje. Nedenfor kan du lese hva som skjer i barnesabbatsskolen, for alle barn fra 0 til 14 år.

Har du lyst til å gjøre en forskjell for barna i Betel? Vi søker etter nye sabbatskolelærere som har evne til å se barn og formidle historier. Barna er i alderen 0-9 år. Du kan starte etter påske. Du får opplæring og blir med i sabbatskoleteamet. Ta kontakt om du er nysgjerrig på dette! Hilsen Melinda Jørgensen, telefon 922 58 557 e-post melindajorgensen@hotmail.com

Vi gleder oss til å se alle barna i barnesabbatsskolen! Det som er fint med Grace Link, sabbatsskolemateriellet vårt, er at det er helt greit, og fint å komme, selv om barna ikke har gjort/lest opplegget igjennom uka. Den nye historien blir alltid presentert først på sabbatsskolen, og fordypningen kan skje hjemme. Håper alle føler seg hjertelig velkommen!

 

We are looking forward to see all the kids in Sabbath School! What is good with Grace Link, our Sabbath School material, is that it is ok, and good to come, even if you haven’t read the lesson during week. The new story will always be presented first at Sabbath School, and you can go in depth at home. We hope that everybody will feel very welcomed!

Hvis du vil lese mer om hvor gjennomtenkt og godt GraceLink (barnesabbatsskolemateriellet) er bygd opp kan du besøke dette nettstedet. Vær oppmerksom på at Norge ikke er i samme syklus som USA slik at det vil være en annen lekse som gjelder her enn i USA.: http://www.gracelink.net/

If you want to read more about how good and thought through Grace Link is; be aware that we have another cycle in Norway, and the lessons will not be the same as in USA.:
http://www.gracelink.net/

Økonomi

Barnesabbatsskolen trenger din støtte! Dere vet alle, siden dere er foreldre, at det koster penger å ha barn. Barnesabbatskolens kvalitet og tilbud avhenger også av din støtte. Menighetens kontonummer er: 7023.09.51754. Når du støtter barnesabbatskolen, skriver du det på giroen.

We need your financial support for our children! I think you all know since you have children yourself that it costs money. The quality and what we can offer the children is dependent on your support. The bank account number for our church is: 7023.09.51754. You have to specify on the blanket that your gift is meant for the children.

Du kan laste ned den nyeste møteplanen for Østnorsk distrikt her (PDF-fil).

Aktivitetskalenderen for Den norske union ligger på nettet.

Servicio Sabatico en Espanol. Los primeros dos sabados de cada mes a las dos de la tarde 14.00. Favor contactar al pastor Jorge Alberto Bastos Orozco al tlf. 926 65 198 para mas detalles e información.

Du finner en del andre aktiviteter i menigheten, blant annet fredagskveldsmøter.

Hva er sabbat?

Adventister tror det følger velsignelser med å holde hellig ikke bare en dag av sju, men den dagen Guds selv har gjort hellig. Menneskehetens 10 mest grunnleggende leveregler, de ti bud, gir et klart påbud om å holde sabbaten.

”Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. 10Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. 11For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig” (2 Mosebok 20:8-11).

Som alle andre bud er hviledagsbudet gitt for å hjelpe mennesker til et godt liv. Det erfarer adventister over hele verden hver eneste uke. Du må gjerne dele gledene og velsignelsene med oss. Velsignelsene blir jo bare større når vi deler dem. Gjør et forsøk og kjenn hvor deilig det er å holde sabbat.