Menigheten trenger støtte fra menighetens medlemmer, også økonomisk!

Evangelisk arbeid har to sider som ikke kan skilles, en åndelig og en materiell. Den åndelige del av Guds verk lider hvis vi ikke samtidig tar vare på det materielle. Vår bygning er sliten og trenger din hjelp. Med 10% av vår inntekt til det åndelige (tiende), og 1% av inntekten til det materielle (husleie) kan vi trygt oppfylle alle våre økonomiske utfordringer. La oss forplikte oss til å få balanse tilbake i våre økonomi.

Du kan gi kollekter og gaver med Vipps!

Vipps til Adventistkirken Betel, Oslo (#11864)

Eventuelle uspesifiserte gaver vil godskrives gudstjenestekollekten den sabbaten som ligger nærmest tidspunktet gaven mottas.

Vi minner ellers om ordningen med lokalleie. Alle som har tilhørighet til Betel oppfordres til å bidra til å dekke nødvendige kostnader med driften av kirkebygget. Vi anbefaler 300 kroner pr måned, men om du gir 50 eller 1000 så setter vi stor pris på det også. Du kan betale til konto 7023.09.51754 eller med mobilapp. Husk alltid å merke hva betalinger gjelder, dvs. om beløpet f.eks. gjelder tiende, lokalleie eller andre ting.

Takk til dere som gir en trofast tiende, og gir gaver til menighetens utgifter, lokalleie og bidrag til oppussing av Betelkjelleren!