Hver lørdag kl. 10.00– 11.00 er det sabbatsskole i Betel for både store og små. For de store kan du lese mer her. For de små er det barnesabbats-skole, bak garderoben i første etasje. Nedenfor kan du lese hva som skjer i barnesabbatsskolen, for alle barn fra 0 til 14 år. Du kan lese mer om menighetens tilbud til barna her.

 

Vi gleder oss til å se alle barna i barnesabbatsskolen! Det som er fint med Grace Link, sabbatsskolemateriellet vårt, er at det er helt greit, og fint å komme, selv om barna ikke har gjort/lest opplegget igjennom uka. Den nye historien blir alltid presentert først på sabbatsskolen, og fordypningen kan skje hjemme. Håper alle føler seg hjertelig velkommen!

 

We are looking forward to see all the kids in Sabbath School! What is good with Grace Link, our Sabbath School material, is that it is ok, and good to come, even if you haven’t read the lesson during week. The new story will always be presented first at Sabbath School, and you can go in depth at home. We hope that everybody will feel very welcomed!

Hvis du vil lese mer om hvor gjennomtenkt og godt GraceLink (barnesabbatsskolemateriellet) er bygd opp kan du besøke dette nettstedet. Vær oppmerksom på at Norge ikke er i samme syklus som USA slik at det vil være en annen lekse som gjelder her enn i USA.: http://www.gracelink.net/

If you want to read more about how good and thought through Grace Link is; be aware that we have another cycle in Norway, and the lessons will not be the same as in USA.:
http://www.gracelink.net/

Økonomi

Barnesabbatsskolen trenger din støtte! Dere vet alle, siden dere er foreldre, at det koster penger å ha barn. Barnesabbatskolens kvalitet og tilbud avhenger også av din støtte. Menighetens kontonummer er: 7023.09.51754. Når du støtter barnesabbatskolen, skriver du det på giroen.

We need your financial support for our children! I think you all know since you have children yourself that it costs money. The quality and what we can offer the children is dependent on your support. The bank account number for our church is: 7023.09.51754. You have to specify on the blanket that your gift is meant for the children.