Kjære foreldre!

 

I Adventistkirken Betel ønsker vi å ta barna på alvor slik Jesus gjorde det. ”La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.” Vi har derfor mange tilbud til barna.

Barnesabbatsskole for barn i alderen 0-14 år. Barna deles inn i grupper etter alder. Barnesabbatsskole er parallell med sabbatsskolen for de voksne og tidspunktet for sabbatsskolen er klokka 10.00 hver eneste sabbat, hele året. Barnesabbatsskolen følger Gracelink-materiellet som er beskrevet lenger ned på denne siden. Barnesabbatsskolen gir barna trosopplæring.

Gudstjenestene i Betel er for alle i menighetsfamilien. Dvs at gudstjenestene våre også har barna i sin målgruppe. Det er som regel innslag som er spesielt med tanke på dem.

Speider for barn i alderen 6+. Barna deles inn i grupper etter alder. Speideren er felles med Ulsrud Adventkirke og møtestedet er Ulsrud Adventkirke, annenhver tirsdag i skoleåret klokka 18.00.

Adventkirken Betel er med å drive en egen barne- og ungdomsskole i Olso. Den heter Østmarka skole og ligger på Ulsrud. Rektor på skolen er Hanna Norheim. Tlf. 22 75 76 70.

Grace Link er et systematisk bibelopplæringsprogram for barn i alderen 0-14 år. Det er en frisk måte å tilnærme seg Guds kjærlighet på. Materiellet består av flere deler: Fire arbeidshefter/bøker for barna i året, disse er beregnet på hjemmebruk. Det er også lærer/leder- materiell for en ukentlig samling. Bibelopplæringsprogrammet er laget med tanke på 4 forskjellige aldersgrupper: Minsten 0- 2 år, Smårollingene 3-6 år, Miniorene 7-9 år og Juniorene 10-14 år.

▪ Materiellet knyttet til samlingene er interaktivt. Det betyr at det er mange aktiviteter knyttet til ukas tema.

▪ Materiellet dekker svært mange bibelhistorier, så bibelfortellinger gjentas sjelden. Har en fortelling blitt gjennomgått, blir den ikke gjentatt med mindre den har en annen vinkling.

▪ Bibelhistoriene er ikke kronologiske, men passer til barnas alder- og utviklingsnivå og sesongen. Ved juletider vil temaene være knyttet til Jesu fødsel, ved påsketider vil temaene være knyttet til Jesu død og oppstandelse.

▪ Materiellet er laget med tanke på å skildre så mange jenter og kvinner som mulig.

▪ Det er en rød tråd som går igjen for alle alderstrinn for hver 3 måneders periode, dvs. at hvert år er delt inn i fire fokusområder. Disse røde trådene eller fokusområdene er: nåde, tilbedelse, fellesskap og tjeneste. Det betyr at det er mulig å lage samlinger for barna på tvers av aldersgruppene materiellet er laget for, slik at barna kan ha sine arbeidsbøker til riktig alder og likevel komme til samlinger med barn i annen aldersgruppe.

▪ Pedagogisk forskning og tenkning ligger til grunn for utarbeidelse av materiellet. De pedagogiske modellene Grace Link bygger på er: Mange slags intelligens, teorier om forskjellige læringsformer og tenkemåter. I tillegg er aktivitetene i Grace Link ordnet på en spesiell måte kalt: ”Total Learning Cycle” og også noen ganger ”The Natural Learning Cycle”. Adventistsamfunnet i Norge tilbyr med jevne mellomrom kursing i bruk av materiellet og de pedagogiske modellene Grace Link bygger på.

Gracelink får du lastet ned i pdf her!