Informasjon om alternative betalingsmuligheter

Nå kan du gi kollekt med mobilen! Betel har tatt i bruk appene Vipps og mCASH. Vipps: Under «Kjøp» søker du opp Adventistkirken Betel. Skriv beløp og spesifiser hva det gjelder. Uspesifiserte gaver vil godskrives gudstjenestekollekten den sabbaten som ligger nærmest tidspunktet gaven mottas. mCASH: Du finner Betel under «I nærheten» i menyen dersom du…