Informasjon om alternative betalingsmuligheter

Nå kan du gi kollekt med mobilen! Betel har tatt i bruk  Vipps: Under «Kjøp» søker du opp Adventistkirken Betel. Skriv beløp og spesifiser hva det gjelder. Uspesifiserte gaver vil godskrives gudstjenestekollekten den sabbaten som ligger nærmest tidspunktet gaven mottas. Når du kommer til Betels meny kan du velge formål og beløp. Appen kan kobles…