ADRA markerer 25 år tre dager på rad, 20.- 22. april

ADRA markerer 25 år 3 dager på rad, 20. 22. april 25 år i tjeneste for de som trenger det mest Fredag: Utdanningsseminar på Litteraturhuset, Oslo (frokostmøte) Sabbaten: Program i Storsalen hele dagen. Eget program for barna kl. 10.30. Programmet hele dagen vil være barnevennlig! Barn spesielt velkommen! Storsalen, Staffeldtsgate 4 (like ved Radisson Blu hotellet på Holbergs plass).…

Les mer

Nyheter fra Kanal 7, Adventistkirkens nærradio i Oslo

Kanal 7 er Adventistkirkens nærradio i Oslo og eies/driftes av to av Oslo-menighetene, Betel og Ulsrud. Kanal 7 sender på FM 107,7 og deler denne frekvensen med flere andre nærradioer. Som alle vet nå, vil Telenor slukke FM-båndet i Norge og både NRK og alle riksdekkende kommersielle radioer vil gå over til å sende kun…

Les mer

Reformasjonsjubileet – en unik mulighet for evangelisering

Alle har tenkt at vi burde gjøre noe i anledning jubileet for at Luther slo opp de 95 tesene på kirkedøra i Wittenberg. Nå sørger Adventistkirken sentralt for å gjøre det enklere for pastorer og menigheter å snakke om tro med utgangspunkt i jubileet. DNU ønsker å hjelpe pastorene med ressurser til å holde foredrag…

Les mer

Vedtak vedr Betelkjelleren, fra det ekstraordinære menighetsmøtet (forretningsmøtet) onsdag 8. juni 2016

RAPPORT fra menighetsmøte i Syvendedags Adventistkirken – Betel menighet 8. juni 2016, kl. 18.00 – 19.50 Velkommen og innledning v/David Havstein Andakt og bønn v/Reidar Olsen (tanker fra 2 Tim 1) 1) Vedtektenes krav (§ 9.4) angående minst 10% fremmøte var oppfylt med 36 stemmeberettigede til stede (Medlemstall pr. 31.12.2015: 328). 2) Innkallingen ble godkjent.…

Les mer

Informasjon om alternative betalingsmuligheter

Nå kan du gi kollekt med mobilen! Betel har tatt i bruk appene Vipps og mCASH. Vipps: Under «Kjøp» søker du opp Adventistkirken Betel. Skriv beløp og spesifiser hva det gjelder. Uspesifiserte gaver vil godskrives gudstjenestekollekten den sabbaten som ligger nærmest tidspunktet gaven mottas. mCASH: Du finner Betel under «I nærheten» i menyen dersom du…

Les mer