Hjemmesiden er under oppbygging! Blir ferdig i løpet av høsten 2018

Høstmøte i Bøler kirke sabbaten 29. sept

Velkommen til fellessabbat for Oslo-menighetene Gjestetaler er Paul Birch Petersen, for tiden pastor i København, Danmark og tidligere teologiprofessor ved Andrews University, USA. Han har lang erfaring som pastor, avdelingsleder og bibellærer på høyt nivå i Danmark, Australia og USA. Paul Birch Petersen er en inspirerende og jordnær taler som er lett å forstå –…

Les mer

Nyheter fra Kanal 7, Adventistkirkens nærradio i Oslo

Kanal 7 er Adventistkirkens nærradio i Oslo og eies/driftes av to av Oslo-menighetene, Betel og Ulsrud. Kanal 7 sender på FM 107,7 og deler denne frekvensen med flere andre nærradioer. Som alle vet nå, vil Telenor slukke FM-båndet i Norge og både NRK og alle riksdekkende kommersielle radioer vil gå over til å sende kun…

Les mer

Reformasjonsjubileet – en unik mulighet for evangelisering

Alle har tenkt at vi burde gjøre noe i anledning jubileet for at Luther slo opp de 95 tesene på kirkedøra i Wittenberg. Nå sørger Adventistkirken sentralt for å gjøre det enklere for pastorer og menigheter å snakke om tro med utgangspunkt i jubileet. DNU ønsker å hjelpe pastorene med ressurser til å holde foredrag…

Les mer

Vedtak vedr Betelkjelleren, fra det ekstraordinære menighetsmøtet (forretningsmøtet) onsdag 8. juni 2016

RAPPORT fra menighetsmøte i Syvendedags Adventistkirken – Betel menighet 8. juni 2016, kl. 18.00 – 19.50 Velkommen og innledning v/David Havstein Andakt og bønn v/Reidar Olsen (tanker fra 2 Tim 1) 1) Vedtektenes krav (§ 9.4) angående minst 10% fremmøte var oppfylt med 36 stemmeberettigede til stede (Medlemstall pr. 31.12.2015: 328). 2) Innkallingen ble godkjent.…

Les mer

Informasjon om alternative betalingsmuligheter

Nå kan du gi kollekt med mobilen! Betel har tatt i bruk  Vipps: Under «Kjøp» søker du opp Adventistkirken Betel. Skriv beløp og spesifiser hva det gjelder. Uspesifiserte gaver vil godskrives gudstjenestekollekten den sabbaten som ligger nærmest tidspunktet gaven mottas. Når du kommer til Betels meny kan du velge formål og beløp. Appen kan kobles…

Les mer

Smågrupper

Vi ønsker å starte opp smågrupper. Kunne du tenke deg å være med i en slik smågruppe? Har du kanskje lyst til å starte en selv? Eller har du en ide til en smågruppe? Ta kontakt med Guro Edvardsen på tlf.: 45 23 06 17, eller mail: guro.edvardsen@adventist.no

Les mer